MULTIMEDIA COMPUTING & COMPUTER VISION

MULTIMEDIA COMPUTING & COMPUTER VISION

Contact

(MCVIS)
Multimedia Computing & Computer Vision
Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian
Universiti Malaysia Pahang
Lebuhraya Tun Razak
26300 Kuantan,
Pahang Darul Makmur